VOEDSELBOS

OOGSTEN UIT DE NATUUR

Een voedselbos is een nieuw type natuur waar vanalles uit te oogsten valt. Een nauwkeurig ontworpen systeem waarbij de natuurlijke successie nagebootst wordt met soorten naar keuze. Hierdoor ontstaat er een sterk ecologisch en veerkrachtig systeem met verschillende doeleinden. Vanwege de verschillende doeleinden maken wij een onderscheid tussen voedselbossen.

 

Zo zijn er voedselbossen gericht op productie, waarbij veel eetbare soorten aangeplant worden of soorten die andere producten opleveren (hout, medicijnen en verschillende grondstoffen). Een voedselbos gericht op productie moet in het bijzonder goed ontworpen zijn waarbij kennis van bodem, soorten, plagen en ziektes, meteorologie en teelt aanwezig is. Ook is er kennis nodig van natuurontwikkeling en ecologie. Veel eetbare soorten die wij kennen zijn gecultiveerde soorten, waardoor ze een wat meer gecultiveerde behandeling vereisen om gezond te blijven en een hoge productie te geven. Zeker als er een verdienmodel achter zit die rust op de productie van het voedselbos, moet er goed nagedacht worden over de soorten en hoe deze op lagertermijn geoogst, verwerkt en verkocht zullen worden. Ook onderhoud zal hiervoor nodig zijn zoals snoeien.

Er zijn ook voedselbossen die aangelegd worden puur en alleen voor natuurontwikkeling. In dit soort voedselbos zijn ook allerlei soorten te vinden, maar soorten die beter passen in ons huidige ecosysteem en van de locatie haar natuurlijke omgeving. In zo'n voedselbos-systeem horen invasieve of woekerende planten niet thuis, en zeker geen exoten! Ook komt er meer bos- en haagplantsoen voor in dit type voedselbossen. 

Het is natuurlijk mogelijk om de twee hierboven genoemde typen voedselbos te combineren en beide doelen te realiseren. Voor een voedselbos dat zowel een hoge productie geeft én natuur ontwikkeld, is er veel ruimte nodig. Om een volledig ecosysteem te ontwikkelen waarbij er een productief voedselbos en pure natuur ontwikkeld wordt is er minimaal 5 hectare nodig. Voedselbossen van deze omvang hebben het vermogen om een nieuw ecosysteem te creëren waaruit voedsel, bouwmaterialen, stoffen, medicijnen en nog veel meer geoogst kan worden + flora en fauna de ruimte heeft om op een gezonde manier te kunnen bestaan.

vb.jpg