AGROFORESTRY

De bewuste combinatie van bomen/struiken en landbouw

Met agroforestry wordt er een combinatie gelegd tussen houtige, meerjarige gewasssen (bomen en struiken) en akkerbouw, groenteteelt of grasland, op hetzelfde perceel. Er zijn veel verschillende vormen van agroforestry. Dit is afhankelijk van de doeleinden van het agroforestry systeem, bijvoorbeeld de productie van fruit, noten of hout. De mogelijke combinaties zijn oneindig. Het kan in vorm van strokenteelt toegepast worden, met smalle of juist brede stroken. Ook kan het op de perceelsgrenzen worden aangeplant als een productieve houtige bufferzone.

Agroforestry klinkt als iets nieuws, maar is eigenlijk heel oud. Voor de tweede oorlog was het heel gewoon om in samenwerking met de bomen op percelen te werken. Toen werd het voordeel van de houtige meerjarigen al begrepen en toegepast. Tijdens de groene revolutie zijn er prachtige uitvindingen gedaan die het mogelijk gemaakt hebben om ons en andere delen van de wereld van voedsel te kunnen voorzien. Nederland is in staat om grootschalig het platteland te veranderen en de nodige transitie uit te voeren, met groot dank aan de hard werkende boeren! Toch moeten we anders gaan boeren vanwege allerlei toekomstproblematiek. Agroforestry is een geweldige oplossing om verschillende problemen op te lossen. Het brengt een meerwaarde aan het verdienmodel en zorgt o.a. voor risicoverspreiding. Ook kunnen bomen en struiken bijvoorbeeld gewassen helpen beschermen tegen het onvoorspelbare klimaat van tegenwoordig, minder schade door ziekten en plagen veroorzaken en een betere bodemkwaliteit voor de groei van de gewassen stimuleren. Verder wordt de biodiversiteit verhoogt, koolstof vastgelegd, lucht en water gezuiverd, bodemleven verbeterd, een microklimaat gestimuleerd en een diverser en gezonder assortiment aan voedsel geproduceerd... en nog veel meer!

Er komt wel een hoop kennis bij kijken om een agroforestry systeem goed te ontwikkelen. Onderzoeken tonen aan dat agroforestry een positief óf negatief effect kan hebben op te totale opbrengst van gewassen. Dit is afhankelijk van het agroforestry-ontwerp. Hierbij spelen voornamelijk de volgende elementen een cruciale rol; soortkeuze, plantdichtheid, breedte van de gewasstroken. Om agroforestry goed neer te zetten helpen wij boeren om een zo goed mogelijk ontwerp te maken, de aanplant te voorzien, ondersteuning bieden bij het onderhoud en zoveel mogelijk kennis delen zodat de boer het ook zelf kan doen, op zijn eigen manier.

aanplant fruitbomen17.jpg